POLKA WE WŁOSZECH - BLOG

INSPIRACJA Z YOU TUBE'A NA TEMAT ZAGINIONYCH OBRAZÓW LEONARDA DA VINCI

Grzebiąc po You Tubie natrafiłam na film o zaginionych obrazach Leonarda Da Vinci. Chodziło o fresk Bitwa pod Anghiari i obraz Pokłon Trzech Króli. Film w dwóch częściach opowiadał o ciekawych poszukiwaniach prowadzonych przez włoskiego naukowca, inżyniera z wykształcenia a badacza z zamiłowania Maurizio Seraciniego. Właśnie ze względu na swoje szczególne wykształcenie, nie mające nic wspólnego z historią sztuki, badania i poszukiwania przez niego były prowadzone w bardzo nietuzinkowy sposób. Naukowiec sam sobie konstruował aparaturę do bardzo delikatnych i specjalistyczych ekspertyz i analiz. Zainteresowanych odsyłam do poniższych trzech filmów obecnych na you tubie. Trzeci film odnosi się do wydarzeń poźniejszych względem pierwszych dwóch części. Oglądać je należy w takiej kolejności, w jakiej je zamieściłam, ponieważ dotyczą kolejnych postępów w przeprowadzanych poszukiwaniach.
https://www.youtube.com/watch?v=v0f3sdzOBgo
https://www.youtube.com/watch?v=UsOznW5J9t8
https://www.youtube.com/watch?v=C66t0P61AA4

Tak sobie pomyślałam, że skoro mieszam tu niedaleko, a sprawa mnie zainteresowała i to nawet bardzo, to warto by było się wybrać i obejrzeć rzecz na własne oczka. No i sprawdzić jakie postępy poczyniono od momentu nagrania ostatniego z trzech filmów. 
Zadzwoniłam do muzeum z Palazzo Vecchio i zamówiłam sobie zwiedzanie z przewodnikiem. Sala Pięciuset w Palazzo Vecchio to teraz cel mojej kolejnej wyprawy. Odkryciami oczywiście się podzielę!