CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

ZAKRES USŁUG

Wykonuję tłumaczenia z zakresu handlu i szeroko pojętego biznesu, techniczne (instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje serwisowania maszyn i urządzeń),  prawne i prawnicze, z zakresu medycyny, stron intenetowych, artykułów prasowych oraz wszelkich innych po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Na życzenie wykonuję również tłumaczenia poświadczone, co we Włoszech odbywa się na nieco innych zasadach niż w Polsce.

  • dokumentów urzędowych
  • dokumentów handlowych
  • dokumentacji medycznej
  • dokumentów samochodowych i motocykolwych

Oferuję tłumaczenia ustne podczas rozmów handlowych, konferencji , targów, wystaw, spotkań biznesowych. Tłumaczę ustnie przy Prokuraturze, na policji, w sądzie.

Współpracuję z wieloma kancelariami prawymi, przedsiębiorstwami produkcyjno handlowymi, usługowymi, firmami szkółkarskimi oraz z osobami prywatnymi.

Na zlecenie klienta przeprowadzam również wielobranżowe badanie rynku, również ofert  turystycznych.

Serdecznei zapraszam do współpracy.

CENNIK

TŁUMACZENIA PISEMNE

Ceny są każdorazowo uzgadniane z klientem. Przy wycenie zlecenia tłumaczenia pismenego brane są pod uwagę:

  • tryb wykonania zlecenia (zwykly, pilny, ekspresowy)
  • ilość stron do przetłumaczenia
  • tematyka tłumaczenia
  • zakres i stopień specjalizacji

Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Przy tłumaczeniach pisemnych klient ponosi koszty dostarczenia i odbioru dokumentu.
Tłumaczenia pisemne można dostarczać osobiście(po uprzednim kontakcie telefonicznym), faksem lub pocztą elektroniczną.
Ze względu na częstą pracę poza siedzibą, przed przyjazdem koniecznie proszę o kontakt telefoniczny, w celu umówienia się na konkretną godzinę.

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne rozliczane są godzinowo, w systemie dziennym, lub według uzgodnień ze zleceniodawcą.
Koszty dojazdu tłumacza oraz koszt czasu przeznaczonego na dojazd na miejsce zlecenia pokrywa zleceniodawca.

MEDIACJE, ROZMOWY W IMIENIU KLIENTA, UCZESTNICTWO W TARGACH NA RZECZ ZLECENIODAWCY, ZAŁATWIANIE SPRAW ZLECENIODAWCY (pod nieobecność zleceniodawcy)

Rozliczenie jak za tłumaczenia ustne, do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Wszelkie wykonywane przeze mnie usługi, to jest tłumaczenie ustne i pisemne oraz rozmowy w imieniu zleceniodawcy na miejscu z urzędami, oraz mediacje z firmami oraz osobami prywatnymi mają charakter ściśle poufny.